[1]
latifah masruroh and Millah, I. 2021. KONSEP KEBAHAGIAAN MENURUT ISLAM DAN PSIKOLOGI (Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali Dan Erich Fromm). Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. 1, No.2 (Jul. 2021), 23–35.