latifah masruroh, and Izatul Millah. 2021. “KONSEP KEBAHAGIAAN MENURUT ISLAM DAN PSIKOLOGI (Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali Dan Erich Fromm)”. Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 1 (No.2):23-35. https://counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs/article/view/23.