latifah masruroh, and Izatul Millah. “KONSEP KEBAHAGIAAN MENURUT ISLAM DAN PSIKOLOGI (Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali Dan Erich Fromm)”. Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 1, no. No.2 (July 14, 2021): 23–35. Accessed June 30, 2022. https://counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs/article/view/23.